Kỷ niệm ngày được công nhận trường dạt chuẩn quốc gia

Chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo nhân ngày trường được UBND Tỉnh ra quyết định công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.z1 (41)