Lễ đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia

Một số hoạt động chào mừng lễ đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.