Lễ đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia

Buổi lễ kết thúc thành công tốt đẹp