Lễ đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia

Trãi qua 5 năm xây dựng đến nay trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.