Ngày 05/02/2021 Trường TH&THCS Thạnh Đông tổ chức nuôi heo đất giúp bạn vui xuân

20210203_081945