Nhận thưởng đầu tuần

Snh hoạt thứ hai đầu tuần Hội đồng Đội huyện về phát thưởng cho học sinh của trường đạt thành tích trong Hội thi vẽ tranh cấp tỉnh va được BCH Tỉnh Đoàn tặng B8a2ng IMG20190304082136[1]khen năm học 2018 -2019